Údržba hřbitovů a sakrálních staveb

3 hlavní důvody proč ?

1. Estetický a psychologický vliv – Opečovávaná Zeleň na hřbitovech a v okolí kostelů vytváří příjemné a klidné prostředí. Stromy, keře a květiny mohou přispět k estetickému zlepšení místa a poskytovat návštěvníkům pocit pokoje a harmonie.

2. Symbolická hodnota – Udržovaná zeleň na hřbitovech může mít také symbolický význam. Stromy a rostliny mohou představovat trvalost a cyklus života, což může pomoci lidem lépe zvládat smutek a přijímat životní realitu.

3. Zachování historického kontextu – Některé staré kostely a hřbitovy mají historický význam. Udržování zeleně na těchto místech může pomoci zachovat autentičnost a historický charakter prostoru.

Základní služby .

Sečení trávy

Pravidelné sečení na těchto místech nejen udržuje estetiku místa a díky plánovanému harmonogramu a modernímu vybavení dokážeme nabídnout mnohem více než jen posekání.

Péče o záhony a okolní zeleň

Klademe důraz na řádnou péči o záhony a okolní zeleň, aby vytvářely příjemné prostředí pro všechny návštěvníky a pozůstalé.

Údržba a péče o stromy

Spolupracujeme s českými arboristickými profesionálními firmami vlastnící všechny certifikáty potřebné ke kvalitní péči o stromy a to vč. památných stromů.