Školení a poradenství

4 hlavní důvody proč

1. Efektivnější a kvalitnější práce: Školení zaměstnanců v oblasti údržby zeleně přináší lepší porozumění optimálním postupům a technikám péče o zelené plochy. Tím dochází k efektivnějšímu využití zdrojů a zlepšení kvality práce, což má pozitivní dopad na celkový vzhled a zdraví městské zeleně.

2. Snížení rizika chyb a škod: Školení zaměstnanců může minimalizovat riziko chyb. Jsou schopni identifikovat specifické potřeby trávníku, rozpoznat známky škůdců nebo nemocí a přijímat správná opatření na prevenci nebo řešení problémů.

3. Bezpečnost pracovního prostředí: Školení v oblasti údržby zeleně může zahrnovat i bezpečnostní aspekty práce.

4. Aktualizace znalostí a technologií: Péče o městskou zeleň může být ovlivněna novými technologiemi, postupy a trendy. Pravidelné školení zaměstnanců umožňuje udržovat jejich znalosti a dovednosti na aktuální úrovni.

Základní služby .

Poradenství soukromým osobám

Školení firemních zaměstnanců

Semináře pro širokou veřejnost